Een netwerk van deskundige gelijkgestemden

Hieronder vind je links naar mensen waar ik graag mee samenwerk en sites waar je interessante info vindt.

Laarakker advies | training

Een inspiratiebron voor organisaties en professionals in de sector Zorg en Welzijn die aan de slag willen met ketenzorg, zorgcoördinatie of casemanagement.

Leijten & van Hoek

Bureau Leijten & van Hoek draagt op effectieve wijze bij aan oplossingen van problemen tussen woningbouwcorporaties en en huurders.

Het Dilemma

Professioneel gedrag vraagt om bewust handelen en aandachtig communiceren. Om de mogelijkheden hierin te verkennen en te gebruiken is oefening noodzakelijk. Verschillende theatertechnieken kunnen daarbij een rol spelen

Samenwijs uit Borderline

Deze groep zeer deskundige ervaringsdeskundigen hebben de woorden gevonden om uit te leggen hoe je wijs om gaat met de problemen die te maken hebben met borderlinestoornis. 

Ivonne van de Ven Stichting 

De Ivonne van de Ven Stichting werd in 1998 opgericht om de suïcidepreventie en de zorg voor nabestaanden van suïcide in Nederland te bevorderen. Dat heeft onder andere geleid tot de ontwikkeling van een kaderdocument aanpak suïcidepreventie, de instelling van de Ivonne van de Ven prijs voor bijzondere verdiensten of initiatieven op dit gebied, en intensivering van suïcidepreventie.

Zinproeverij

Hoewel het thema zingeving volop leeft onder professionele hulpverleners, ervaren velen van hen 'methodische onhandigheid' als er zinvragen spelen. Zinproeverj helpt opweg.

Leary Academy

Leary Academy leidt trainers, coaches en andere professionals op om de interactie van mensen op de werkvloer te optimaliseren met gebruikmaking van de Roos van Leary, al dan niet in combinatie met andere modellen en methodes.

Professionals in NAH

Misschien wel de beste hulpverleningsorganisatie van Nederland.

Steunpunt GGz Utrecht

Het Steun- en informatiepunt GGz Midden-Westelijk Utrecht is een onafhankelijke, laagdrempelige organisatie, die vanuit ervaringsdeskundigheid ondersteuning biedt aan mensen die zelf of in hun omgeving te maken hebben met psychische, psychosociale of psychiatrische problematiek. Doel van de ondersteuning is regieversterking van de cliënt (en zijn omgeving), waardoor zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie bevorderd worden.

T&C Systeemtherapeuten

T&C Systeemtherapeuten in Company is een maatschap van systeemtherapeuten die zich richt op het geven van therapie en het aanbieden van training en scholing vanuit de systeemtheoretische uitgangspunten.
De maatschap organiseert vier maal per jaar kwartaalbijeenkomsten voor collega-systeemtherapeuten. Op deze bijeenkomsten spreken prominente systeemtherapeuten over diverse inhoudelijke thema's. 

Publicaties

Eigenlijk zegt u dat u dood wilt?!

Dit boek behandelt de te doorlopen stappen voor professionals in de hulpverlening. Centraal staat het in gesprek zijn met een (mogelijk) suïcidale cliënt. Onder meer gaat het om signalen opvangen inzake gedachten over uitzichtsloosheid en de wens tot levensbeëindiging, deze klip en klaar bespreekbaar maken en vervolgens tot een actieplan komen dat gedachten aan zelfdoding minstens opschort. De hulpverlener zal hierbij verantwoordelijkheid op zich nemen en directief optreden.

Wat is gek?

Dit boek is een handreiking om de psychische stoornissen die je als hulpverlener waarneemt onder woorden te brengen. En te weten hoe je die problemen op de juiste manier bespreekt met je cliënten en je collega-hulpverleners.

Psychiatrie voor aan de keukentafel. 

Waardenwerk: Suïcidepreventie: leren leven met pijn

Cliënten die aangeven niet meer te willen leven, worden door hulpverleners doorgaans als zieke patiënten benaderd. De zinvraag die achter de doodswens zou kunnen liggen wordt vertaald naar een te behandelen probleem: de doodswens zelf wordt gepathologiseerd en los van enige zingevingsproblematiek aangepakt. Suïcidepreventie is dan ook het devies. Maar is deze technisch-instrumentele benadering de beste manier om als hulpverlener om te gaan met mensen die dood willen? Marjoleine Vosselman & Paul van Hoek denken van niet en laten in dit artikel zien hoe hulpverleners tijdens een crisisinterventie wel recht kunnen doen aan zinvragen van cliënten met een doodswens.

websites

113 Zelfmoordpreventie

Zelfmoord, zelfdoding, niet meer willen leven of suïcide. Hoe je het ook noemt, bij 113 zelfmoordpreventie kun je hierover praten. Anoniem, vrij en open. Via de telefoon, e-mail of chat. Je kunt 24 uur per dag vertellen over je angst, depressiviteit en gepieker.

Volg deze discussie

Een afname van 5% van het aantal suïcides is heel goed mogelijk!
-Zorg dat de aansluiting tussen spoedeisende hulp en vervolghulp goed geregeld is
-Ontwikkel de gespreksvaardigheden van hulpverleners

 

Referentie

De fases helpen je te structureren en te weten waar je mee bezig bent.
De suicide wens heel duidelijk op tafel krijgen is voorwaarde. Geen vaagheden of eromheen draaien. Empathie is ingang. Eigen angst voor het onderwerp onder ogen zien en hanteren. Etcetera


Maatschappelijk werker Yulius

 

 

 

google.png    twitter.pngfacebook.png linkedin.png

Paul van Hoek advies en training in de sociaal psychiatrische zorg

024 - 388 15 82     ln.keohnavluap@liam