Grip op gekte

Sociale psychiatrie voor iedereen die te maken krijgt met psychiatrische problemen.

Wat is gek?

De vraag ‘Wat is gek?’wordt meestal normatief beantwoord met ‘Wat is normaal?’ Die respons leidt af van de problemen. Abnormaal kan een psychische stoornis zijn. Om de psychische stoornissen  te bespreken met cliënten en je collega-hulpverleners is het nodig om de problemen onder woorden te kunnen brengen. Het is verleidelijk om in termen van ziekte, diagnoses en behandelaanbod te praten over de problemen maar al snel praat je om het subjectieve beleven en eventueel lijden van de cliënt heen.  Een psychische stoornis is geen eenvoudige blinde darm ontsteking. Een diagnose-behandel-model volstaat doorgaans niet. Er kan sprake zijn van een stoornis en er kan sprake zijn van sociale misstanden.

Het bijbehorende boek Wat is gek? werd in 2014 uitgegeven door De Graaff uitgeverij, Utrecht met een voorwoord van prof. dr. R.J. van der Gaag, psychiater.

Er zijn verschillende mogelijkheden om meer grip te krijgen op gekte:  

In de basismodule praat ik u in één dagdeel bij over de ontwikkelingen en plaats van psychiatrie in de maatschappij anno 2014. Wat kan er wel en wat kan er niet? Hoe maak je onderscheid tussen de sociaal maatschappelijke problemen en de psychiatrische klachten. Hoe breng je psychiatrische problemen onder woorden? Hoe houd je een  keukentafelgesprek over psychiatrische problemen?

In de cursus behandelen we de meest voorkomende ziektebeelden. De DSM 5 komt op een kritische wijze aan de orde ook om onderscheid te maken tussen classificatie en diagnose. Er is vooral aandacht voor de prediagnostiek. Je leert kijken met de psychiatrische bril. 

Incompany is de cursus op maat van uw organisatie. Welke problemen hebben uw cliënten? Welke problemen levert dat op voor u en uw collega's? Wat is passend voor uw organisatie?

Het open aanbod start tweemaal per jaar. Op een prachtige locatie nabij centrale station van Nijmegen met hulpverleners uit verschillende organisaties leer je ook van elkaar.

In de training leert u omgaan met moeilijk gedrag. Stond ie ineens schreeuwend voor me.... Ineens? Hoe krijg je invloed en regie in het contact lastig gedrag?

In de verdiepingscursus leert u omgaan met je eigen grenzen.

Elders op deze site meer informatie over de verschillende modules.

Referentie

Het belangrijkste dat ik geleerd heb is dat de fases helpen je te structureren en te weten waar je mee bezig bent.
De suïcidewens heel duidelijk op tafel krijgen is voorwaarde. Geen vaagheden of eromheen draaien. Empathie is de ingang. Eigen angst voor het onderwerp onder ogen zien en hanteren. Etcetera


deelnemer training suicidepreventie

 

 

 

google.png    twitter.pngfacebook.png linkedin.png

Paul van Hoek advies en training in de sociaal psychiatrische zorg

024 - 388 15 82     ln.keohnavluap@liam