Omgaan met lastig gedrag

Wat doe je als de emoties hoog oplopen?

Leren omgaan met lastig gedrag

Soms loopt een gesprek ineens helemaal mis. Leer te herkennen waardoor dat gebeurt en hoe je de regie weer terg krijgt. In de training staat de medewerker centraal. Wat is zijn/haar beleving? Wat is zijn/haar grens? Welke communicatiemogelijkheden van hem/haar zijn effectief? De communicatie wordt aan de hand van levensechte situaties onderzocht met behulp van een acteur. Welke communicatie maakt het contact lastig? Wat zijn effectieve de-escalerende vaardigheden in de praktijk?

Theorieën

De aangeboden theorie is ondersteunend en geen primair doel op zich. De modellen die gebruikt worden zijn het Brug-model, ABC-model, IPP-model, Feedback, Nathan en de Roos van Leary. Deze modellen zijn gericht op het herkennen en hanteren van je emoties, leren herkennen en hanteren van eigen grenzen en het beïnvloeden van het gedrag jezelf met het doel het gedrag van de ander te beïnvloeden.

Vorm

Gedrag beïnvloed gedrag. Ervaar dat wanneer je niet reflexmatig reageert de communicatie direct kantelt. Dreigende agressie verdwijnt. Het is een actieve dag waarin met een ervaren trainingsacteur probleemsituaties uit uw praktijk worden uitgewerkt. 

Doelgroep

Professionals met een dienst- of hulpverlenende functie en die te maken krijgen met mensen lastig gedrag zoals snel boos worden, anderszins emotioneel reageren of extreem eisend zijn.
De inleiding sluit aan op MBO+/HBO-niveau.

 

Referentie

Ons team heeft wekelijkse in het casuïstiekoverleg de 'psychiatrische bril' als vast punt op de agenda staan. Afhankelijk van de casuïstiek die we bespreken zetten we 'de bril' met regelmaat op en ervaren dat echt als helpend. Je reader pakken we daar als naslag geregeld bij.
Ook het onderwerp suïcidaliteit en hoe daarmee om te gaan bespreken we na je cursus vaker en diepgaander dan voorheen.
Daarbij ervaren we dat je cursus en jouw boek de nodige handreikingen bieden.
Je training heeft ons als team kennis, concrete handvaten én een verdiepingsslag opgeleverd.


Emilie Ceulemans, meewerkend coördinator Algemeen maatschappelijk werk, Welzijn Scheveningen

 

 

 

google.png    twitter.pngfacebook.png linkedin.png

Paul van Hoek advies en training in de sociaal psychiatrische zorg

024 - 388 15 82     [email protected]