Grip op gekte

In een dagdeel op weg geholpen in de wereld van de sociale psychiatrie.

Inleiding in de sociale psychiatrie

Grip op de psychiatrische problemen ontstaat als je weet wat gek is.... De vraag 'wat is gek?' wordt vaak teruggekaatst met de wedervraag 'wat is normaal?'. Dat komt omdat we de vraag meestal normatief opvatten. Mensen met psychiatrische problemen blijken echter heel normaal als je normaal met hen omgaat, als je normaal kunt praten over wat er gek is.

In deze bijeenkomst maak je kennis met de psychiatrische bril. Met die bril op je neus kun je afwegen wat de aard is van de psychiatrische problemen. De psychiatrische bril helpt je psychische stoornissen te herkennen en onder woorden te brengen zonder dat je gaat toveren met diagnoses! Professionaliteit is woorden hebben voor wat er gebeurt. De bril helpt onderscheid te maken tussen psychiatrische- en sociaal maatschappelijke problemen. Het helpt om je cliënt te verstaan. Het helpt om met collega's van binnen en buiten je eigen organisatie scherp te formuleren wat er aan de hand is. En het helpt om duidelijk te krijgen of en waarom je zou verwijzen naar de GGz.

Kunnen praten over wat gek is zonder te veroordelen (zonder bijvoorbeeld direct in diagnoses te denken) biedt mogelijkheden tot contact en geeft gezond verstand de ruimte om normaal te doen over gekte en oplossingen te zoeken voor de problemen die daar uit voortkomen.

Psychiatrie aan de keukentafel

Deze bijeenkomst is interessant voor iedereen die te maken heeft met mensen die psychiatrische problemen (lijken) te hebben. In het bijzonder voor leden van wijkzorgteams, buurtcoaches, voor de POH's GGz, maatschappelijk werkers en andere hulpverleners uit de eerste lijn. Hulpverleners uit de GGz, SPV-ers en maatschappelijk werkers blijken steeds ook weer blij met de inzichten uit deze bijeenkomst omdat het hen terugbrengt bij de basis van de sociale psychiatrie.

Het bijbehorende boek Wat is gek? werd in 2014 uitgegeven door De Graaff uitgeverij, Utrecht met een voorwoord van prof. dr. R.J. van der Gaag, psychiater.

 

Referentie

Er was meer dan mijn verwachtingen. Ik had niet verwacht dat we zo een volledige werkwijze aangereikt zouden krijgen.


deelnemer training suicidepreventie

 

 

 

google.png    twitter.pngfacebook.png linkedin.png

Paul van Hoek advies en training in de sociaal psychiatrische zorg

024 - 388 15 82     ln.keohnavluap@liam