Psychopathologie en ontwikkelingspsychologie

inspirerende cursus geaccepteerd als onderdeel van de vooropleiding voor aspirant leden van de NVRG.

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor aspirant-leden van de NVRG (Beroepsvereniging voor relatie- en gezinstherapeuten - www.nvrg.nl ) die onvoldoende psychopathologie en ontwikkelingspsychologie in hun vooropleiding hebben gehad of deze kennis willen opfrissen. Het is een praktische cursus waarin theoretische kennis toepasbaar wordt. De cursus is voor medisch, agogisch en verpleegkundig opgeleide professionals die hulp verlenen aan cliënten met psychische stoornissen.

De cursus is geschikt voor alle professionals die meer grip willen krijgen op psychiatrische problemen. Mensen die werken in sociale wijkteams beoordelen het aanbod als zeer bruikbaar voor hun werk. 


De cursus bestaat uit de onderdelen psychopathologie, ontwikkelingspsychologie en suïcidepreventie. De onderdelen zijn op elkaar afgestemd maar zijn ook afzonderlijk te volgen.

De toelatingsadviescommissie van de NVRG is van mening dat het om een inspirerende cursus gaat en heeft de cursus geaccepteerd als onderdeel van de vooropleiding voor aspirant leden van de NVRG. Zie ook hun site: nvrg.nl

Het open aanbod start tweemaal per jaar. Informatie daarover op onder de knop Open aanbod.

 

Referentie

De fases helpen je te structureren en te weten waar je mee bezig bent.
De suicide wens heel duidelijk op tafel krijgen is voorwaarde. Geen vaagheden of eromheen draaien. Empathie is ingang. Eigen angst voor het onderwerp onder ogen zien en hanteren. Etcetera


Maatschappelijk werker Yulius

 

 

 

google.png    twitter.pngfacebook.png linkedin.png

Paul van Hoek advies en training in de sociaal psychiatrische zorg

024 - 388 15 82     [email protected]

© Design, CMS Rupz | Beheerder.