Programma NVRG vooropleiding

Cursus speciaal ontwikkeld voor aspirantleden van de NVRG

Onderdeel psychopathologie

Algemene doelen: 

De deelnemer verwerft 
- theoretische kennis en inzicht in wijze waarop psychiatrische diagnostiek tot stand komt. 
- theoretische kennis en inzicht in de meest voorkomende psychiatrische stoornissen. 
- theoretische kennis en inzicht in het verschil tussen As I en As II problematiek. 
- inzicht in wat het betekent om een psychiatrische stoornis te hebben.

Dag 1 

Algemene kaders van de hedendaagse psychiatrie (4 1/2 u)

• Plaats en ontwikkeling van de psychiatrie in de maatschappij anno 2014.
• Kijken met de psychiatrische bril
• Nut en onnut van de DSM 5

Stoornissen met een organische component (1 1/2 uur) 

• Bespreking van psycho-organische stoornissen. 
• Bespreking van aan middelengebruik gebonden stoornissen. 
• Oefening in het gebruik van de DSM IV-TR

Dag 2

Psychotische stoornissen (3 uur)

• Bespreking van psychotische stoornissen
• Bespreking van de betekenis van deze stoornissen voor het sociale functioneren
• Linedance ervaren hoe het is om een hallucinatie te hebben. 

Slaapstoornissen (1 ½ uur) 

• Slaapfysiologie 
• Primaire en secundaire slaapstoornissen
• Slaaphygiëne

Pillen en praten (1 ½ uur) 

• Hoofdgroepen van medicijnen in de GGz en (globale) indicaties hiervoor
• Toedieningswijzen en farmacokinetiek van medicijnen
• Ontwikkeling van de ECT en de plaats hiervan in het spectrum van behandelingen

Dag 3

Angst- en stemmingsstoornissen (4 1/2 uur)

• Bespreking van depressies
• Bespreking van manieën 
• Bespreking van angststoornissen

Suïcidepreventie (1 ½)

• Feiten over suïcide en suïcidepreventie
• Opvattingen over suïcide en suïcidepreventie

Dag 4

Persoonlijkheidsstoornissen (3 uur) 

• Wat is “normaal”, wat is gestoord. Algemene richtlijnen voor diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen. 
• Onderscheid van verschillende persoonlijkheidsstoornissen gerangschikt in verschillende clusters Cluster A (Paranoide, schizoide, schizotypisch), Cluster B (antisociaal, borderline, theatraal, narcistisch), Cluster C (ontwijkend, afhankelijk, obsessief-compulsief)

Wat betekent het om een psychiatrisch probleem te hebben (3 uur) 

• Bijeenkomst met ervaringsdeskundigen van Samen wijs uit Borderline. In gesprek met twee ervaringsdeskundigen met psychiatrische problemen (bordeline). Aan de orde komen persoonlijke ervaringen met de beperkingen van de psychiatrische symptomen, met hulpverlening en met behandeling. Vooral gaat het gesprek over wat een en ander betekent voor het dagelijks leven. Tegelijk wordt duidelijk hoe je op een normale in gesprek kunt gaan over psychiatrische problemen.  Want hoe normaler je doet met mensen met psychiatrische problemen, hoe normaler ze blijken te zijn.

Onderdeel suïcidepreventie

De deelnemers leren welke signalen duiden op suïcidaliteit, hoe zij de kans van een suïcidepoging kunnen inschatten en zij krijgen interventies aangereikt om de suïcide af te wenden. De training is inzichtelijk en praktisch (zie ook de beschrijving elders op deze site). Bij de training wordt een boekje gebruikt Eigenlijk zegt u dat u dood wilt?!

Training met acteur.
De deelnemers leren welke signalen duiden op suïcidaliteit, hoe zij de kans van een suïcidepoging kunnen inschatten en zij krijgen interventies aangereikt om de suïcide af te wenden. De training is inzichtelijk en praktisch (zie ook de beschrijving elders op deze site). Bij de training wordt een boekje gebruikt met de gelijknamige titel: “Eigenlijk zegt u dat u dood wilt?!”

Onderdeel Ontwikkelingspsychologie

Algemene doelen:

De deelnemer:
- verwerft theoretische kennis en inzicht in kenmerkende stadia in de ontwikkeling van kind tot volwassene;
- kan verwoorden wat de uitdagingen/crises zijn die horen bij cruciale ontwikkelingsstadia voor het gezinssysteem;
- kan een leeftijdsconform ontwikkelingsverloop onderscheiden van een afwijkende ontwikkeling of gedragsproblematiek;
- kan de wisselwerking tussen individuele ontwikkeling en omgevingsfactoren analyseren aan de hand van een theoretisch model;
- kan drie verschillende opvoedingsstijlen onderscheiden en heeft inzicht in de invloed van deze opvoedingsstijlen op de ontwikkeling van het kind;
- heeft theoretische kennis en inzicht in cruciale stadia in de ontwikkeling van jong volwassene tot oudere.

Dag 1

Algemene inleiding ontwikkelingspsychologie (3 uur)

- Nature/nurture Fysieke ontwikkeling
- Cognitieve ontwikkeling
- Sociale ontwikkeling/persoonlijkheidsontwikkeling
-Theorieën en theoretici

Kind en omgeving: Waar ik opgroei. (3 uur)

- De ecologische systeemtheorie van Bronfenbrenner
- Opvoedingsstijlen
- Professioneel omgaan met kindermishandeling

Dag 2

De babytijd: Hoe veilig ben ik? (3 uur)

- Hechting als cruciale uitdaging
- Fysieke, cognitieve en sociale ontwikkeling
- Belangrijke theoretici

De peuter- en kleutertijd: Ik wil het of niet, of ik wil het zelf doen. (3 uur)

- Wilsontwikkeling als cruciale uitdaging
- Fysieke, cognitieve en sociale ontwikkeling
- Belangrijke theoretici

Dag 3

Het schoolkind: Wat kan ik allemaal al? (3 uur)

- Competentie-ontwikkeling als cruciale uitdaging
- Fysieke, cognitieve en sociale ontwikkeling
- Belangrijke theoretici

De puberteit en adolescentie: Wie ben ik? (3 uur)

- Identiteitsontwikkeling als cruciale uitdaging Ontwikkeling van moraliteit
- Fysieke, cognitieve en sociale ontwikkeling
- Belangrijke theoretici

Dag 4

(Jong) volwassenheid:  Kan ik me verbinden? 

- Intimiteit als cruciale uitdaging Verantwoordelijkheid als cruciale uitdaging
- Fysieke, cognitieve en sociale ontwikkeling
- Belangrijke theoretici Volwassenheid- Ouderdom

Volwassenheid & Ouderdom: Wat laat ik na?

- Fysieke, cognitieve en sociale ontwikkeling
- Belangrijke theoretici Volwassenheid- Ouderdom 

Referentie

De cursus sociale psychiatrie op maat gemaakt voor GGZ NHN voor medewerkers van LBO tot HBO-niveau.
Iedereen vond het erg leerzaam en was razend enthousiast!
Ook de "Moeilijke mensen of machteloze hulpverleners" was weer een groot succes. Informatief en vooral praktisch."Paul Hornman, Manager Maatschappelijke Psychiatrie GGZ Noord Holland Noord

 

 

 

google.png    twitter.pngfacebook.png linkedin.png

Paul van Hoek advies en training in de sociaal psychiatrische zorg

024 - 388 15 82     [email protected]

© Design, CMS Rupz | Beheerder.