Inspiratie bronnen

Om moed te verzamelen 

Publicatie 

In het boek "Eigenlijk zegt u dat u dood wilt?!" van P. van Hoek en F. Brinkman (De Graaff, Utrecht 2017) is de methodiek van gespreksvoering met iemand die suïcidaal is uitgewerkt en is een verbinding gelegd met de actuele kijk op suïcide en suïcidepreventie. De training is vorm gegeven volgens de in dit boek beschreven methode.

Ivonne van de Ven Stichting

De Ivonne van de Ven Stichting werd ruim 15 jaar geleden opgericht om de suïcidepreventie en de zorg voor nabestaanden van suïcide in Nederland te bevorderen. Dat heeft onder andere geleid tot de ontwikkeling van een kaderdocument aanpak suïcidepreventie, de instelling van de Ivonne van de Ven Onderscheiding voor bijzondere verdiensten of initiatieven op dit gebied, en intensivering van suïcidepreventie.

Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag

In deze richtlijn is de actuele kijk op suïcide en  suïcidepreventie vastgelegd. Deze samenvatting heeft als doel om de richtlijn en de belangrijkste aanbevelingen toegankelijk te maken voor de praktijk.

Tips voor journalisten: Verantwoord berichten over suïcide.

geschreven door journalist Wybo Vons, is een handzame handreiking voor journalisten om verantwoord om te gaan met berichtgeving over suïcide. Het is mede tot stand gekomen dankzij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Ivonne van de Ven Stichting.

Strohalm, een film van Lian Priemus

Hoe goed kennen we de mensen om ons heen eigenlijk? Zouden we het merken als een vriend of familielid overweegt om een eind aan zijn leven te maken?
Meer dan een half miljoen Nederlanders denkt jaarlijks langere tijd over zelfmoord. Dat betekent dat we allemaal wel zo iemand kennen. Vaak zonder dat te weten, want praten over zelfmoordgedachten is taboe. Wat gebeurt er als je wél praat? Bijvoorbeeld met 113Online, de anonieme hulplijn voor suïcidale mensen. Kijk online

Mensen die suïcide plegen willen helemaal niet dood

Zelfdoding In 2013 pleegden meer Nederlanders zelfmoord dan in 2012. Voor 2014 verwacht onderzoeker Ad Kerkhof een verdere stijging. Waarom? NRC/Ellen de Bruin

Amsterdam. In 2013 maakten 1.854 Nederlanders een einde aan hun leven, zo werd onlangs bekend, 101 meer dan in 2012. „En over 2014 zullen dat er 2.000 zijn”, zegt Ad Kerkhof stellig. „We zitten midden in een ramp en we doen er niet genoeg aan.”

lees verder

Suïcidepreventie: leren leven met pijn.

Kenmerkend voor de kwaliteitsbewaking binnen de ggz is dat er structureel wordt gewerktmet interventies die bewezen effectief zijn. Professionals maken gebruik vangestandaardiseerde classificatiesystemen zoals de DSM-IV, diagnose behandelcombinaties(dbc’s), protocollen en richtlijnen. Deze technisch-instrumentele professionalisering van deggz draagt op grote schaal bij aan klachtreductie en het bevorderen van het functioneren vancliënten.
Dit artikel verscheen eerder in Waardenwerk 

De weg van Lucas

Over de noodzaak om contact te houden met mensen in de omgeving van iemand met suïcidaal gedrag.

Artikel uit De Volkskrant van 13 september 2014

Wanneer het op je pad komt

Vaak hebben we het idee dat je niets kunt doen. Maar de buschauffeur uit dit filmpje drukt het mooi uit: "When the coach calls your number you have to go"

Terwijl je dit artikel leest, plegen drie mensen zelfmoord

Zelfmoord Wereldwijd wordt te weinig gedaan aan zelfmoordpreventie, vindt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het aantal zelfdodingen daalt gemiddeld wel. NRC/Ellen de Bruin

lees verder 

De weg van Lucas

Over de noodzaak om contact te houden met mensen in de omgeving van iemand met suïcidaal gedrag.

Artikel uit De Volkskrant van 13 september 2014

Referentie

Bij Paul was het prettig dat hij veel verstand van zaken had wat betreft de theorie. Daarbij kon hij op een goede manier leren hoe we op een normale manier het gesprek met cliënten aan kunnen gaan over hoe zij het ervaren om een psychiatrische problematiek te hebben.


Melanie Brouns, maatschappelijk werker MOVEOO

 

 

 

google.png    twitter.pngfacebook.png linkedin.png

Paul van Hoek advies en training in de sociaal psychiatrische zorg

024 - 388 15 82     ln.keohnavluap@liam