Actueel

 

"We komen verder door te werken aan Zero Suicide dan door te accepteren dat mensen nu eenmaal zelfmoord plegen"

zegt Jan Mokkenstorm, directeur 113Online in het julinummer van vakblad De psychiater. Het stuk is gericht op psychiaters en kan ook een inspiratie zijn voor andere professionals van binnen en buiten de GGz. Het kan ook helpen om je positie te vinden als je samenwerking zoekt met (meer terughoudende) collega's. "Ik ga voor nul!"

Samen een vuist maken redt levens!

Op de themamiddag “Samen een vuist maken redt levens!” laten GGD Kennemerland en samen Voor Betere Zorg regio Kennemerland Amstelland Meerlanden (VBZ-KAM) u het belang zien van samenwerking in de regio Kennemerland om deze aantallen gezamenlijk te kunnen terugdringen.

image001.png

U kunt zich voor de themamiddag inschrijven via het e-mailadres [email protected]. Ook kunt u contact opnemen met een van de organisatoren: Helen Passchier (023-5322151) namens VBZ-KAM of Jelle Buijtendijk (06-13024815) namens GGD Kennemerland 

Ida's dochter maakte een eind aan haar leven

DOOR ELSELIEN VAN DIEREN

In de Libelle van begin oktober het aangrijpende verhaal van Ida over hoe ingrijpend het voor familie en nabestaanden is als een dierbare overlijdt door suïcide. Haar dochter Charlotte maakte een einde aan haar leven. Ze was pas 21.

Lees verder: op de site van Libelle

 

Ivonne van de Ven Prijs 2015

Op 10 september, Wereld suïcidepreventie dag, is de winnaar van de Ivonne van de Ven Prijs bekend gemaakt. De prijs wordt uitgereikt aan een persoon of groep die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het onderzoek naar suïcide, aan suïcidepreventie of hulp aan naasten of nabestaanden.

Winnaar Ivonne van de Venprijs 2015

SuNa project - Marion Ferber, GGD Den Haag

Het bestuur van de Ivonne van de Ven Stichting kent de Ivonne van de Ven prijs 2015 toe aan Marion Ferber van het SuNa project. SuNa staat voor: Suïcide(poging) Nazorg aan Haagse jongeren en gaat uit van de GGD Den Haag, met als projectleider Marion Ferber. Dit project blijkt een effectief vangnet voor jongeren van 12-25 jaar die na een suïcidepoging of ernstig zelfbeschadigend gedrag op de Spoedeisende Eerste Hulp terecht komen. Zij raken na hun poging veelal volledig uit beeld bij de SEH. Op eigen kracht de weg naar reguliere hulpverlening vinden is voor hen veelal te moeilijk vanwege gebrek aan zelfvertrouwen, schaamte en cultuurgebonden factoren. Jongeren vallen zo tussen de wal en het schip. Enkele steekwoorden uit het juryrapport: pionier-schap, grote persoonlijke inzet van de projectleider, buiten de perken en verbindend met de GGZ, bereikt (allochtone) jongeren als moeilijke doelgroep. SuNa biedt een outreachende en cultuur sensitieve benadering en neemt de jongeren zo nodig bij de hand richting reguliere zorg. Naast individuele begeleiding van jongeren geeft SuNa voorlichting op scholen en adviseert onderwijzend personeel en hulpverleners. De jury heeft grote waardering voor het werk van Marion Ferber en hoopt dat het toekennen van de prijs er tevens toe zal bijdragen dat dit project navolging krijgt in Nederland.
zie ook de site van SuNa

Eervolle vermeldingen:

• Prorail - Angela van der Veer

De afgelopen jaren is er in Nederland een toename van het aantal suïcides van meer dan 30%. Tegen die opwaartse beweging in is het aantal suïcides op het spoor de afgelopen vier jaar met 10% gedaald. Dit succes is mede te danken aan het Programma Suïcidepreventie van ProRail. Onder de bezielende leiding van Angela van der Veer werkt Pro Rail samen met verschillende partners. Deze brede aanpak is een voorbeeld voor elke organisatie die suïcidepreventie vorm wil geven.

• Suïcidepoli Venray - Cloë Bollen (Vincent van Gogh)

In 2013 hebben ketenpartners in Noord-Limburg afspraken gemaakt ter bevordering van de preventie van suïcide en pogingen tot suïcide in de regio. Daartoe hebben zij een poli ingericht die patiënten na een suïcidepoging adequate nazorg biedt. Het bestaan van deze poli is een erkenning van het feit dat suïcidaliteit qua diagnostiek en behandeling specifieke zorg verdient die tevens vlot toegankelijk is.

Bijzonder is dat alle mensen met suïcidaal gedrag uit de regio bij deze poli terecht kunnen en daar snelle en specialistische hulp krijgen.

Jury

Cornelis van Houwelingen (voorzitter) is psychiater bij GGZ Eindhoven. Hij is de vorige prijswinnaar van de Ivonne van de Ven prijs.

Damiaan Denys hoogleraar psychiatrie aan het AMC-UvA. Als psychiater is hij gespecialiseerd in het bestrijden van overdreven angstgevoelens, als filosoof weet hij dat angst hoort bij het bestaan.

Leonie Kusenuh werkt bij het RINO als SRH Strenghtstrainer en Hersteldocent. Daarnaast is zij actief voor haar Stichting Voor/Door/Met. Leonie heeft 10 jaar geleden een ernstige suïcidepoging overleeft.

Marieke de Groot is senior onderzoeker bij de afdeling klinische psychologie van de Vrije Universiteit en werkzaam bij de Crisisdienst van GGZ Drenthe.

Annemiek Huisman is post doc onderzoeker bij de afdeling klinische psychologie van de Vrije Universiteit. Zij is bestuurslid van de Ivonne van de Ven Stichting

 

Referentie

Ik ken Paul als een zeer gedreven docent en trainer. Hij is een expert op thema's die spelen binnen het grijze gebied tussen de GGZ en het AMW. Onze klanten waren altijd zeer tevreden.


Henk Schotpoort, Directeur Gezondheidszorg College at ROC Midden Nederland

 

 

 

google.png    twitter.pngfacebook.png linkedin.png

Paul van Hoek advies en training in de sociaal psychiatrische zorg

024 - 388 15 82     ln.keohnavluap@liam