Eigenlijk zegt u dat u dood wilt?!

In deze training leren hulpverleners het gesprek over de doodswens op heldere wijze te voeren.

Doel van de training

De deelnemers beschikken over actuele theorie en kunnen effectief aan preventie van suïcide doen, in het contact met cliënten én in multidisciplinaire samenwerking (ook intersectoraal).

Invalshoek van de training

Overwegen om een eind te maken aan het leven is een uiterst emotioneel proces en de aandrang om het daadwerkelijk te doen kan heel geleidelijk toenemen. Hulpverleners signaleren vagelijk dat een cliënt aan zelfdoding denkt.. Het is in die situatie de verantwoordelijkheid van de hulpverleners om het gesprek over suïcide te openen. Velen vinden dat moeilijk. Ze denken met lege handen te staan in het gesprek en in het vervolg. ‘Hoe voer ik zo’n gesprek? Waar gaat het over? Hoe moet het erna? Wat kan ik bieden?’

De training leert het gesprek te voeren over suïcidaal gedrag. Daarbij komen de overwegingen die voor en tegen zelfdoding zijn aan de orde. Daarbij is er oog voor de psychische conditie en de gedragingen van suïcidale cliënten. Deelnemers leren welke signalen duiden op suïcidaliteit, hoe zij het risico op een suïcidepoging kunnen inschatten, welke interventies suïcide kunnen uitstellen en afwenden. De training behelst hoe je uitstel bewerkstelligt en de wil tot verder leven.

Doelgroep

Professionals in de welzijnssector en gezondheidszorg die  mensen met suïcidaal gedrag tegenkomen in hun werk: buurtcoaches, huisartsen, maatschappelijk werkers, POH-GGz, psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, SPV-ers, verpleegkundigen, etc
De training sluit aan op MBO+/HBO-niveau.

De training is inmiddels gevolgd door meer dan duizend hulpverleners met allerlei achtergronden en wordt steeds als zeer leerzaam en nuttig beoordeeld. 

Referentie

Niet alles was nieuw voor mij maar door de afwisseling in werkvorm en de interactieve manier van lesgeven was het voor mij prettig om dingen bij te leren en andere dingen weer eens op te halen. Hoogtepunt was voor mij de middag met de ervaringsdeskundigen.


SPV-er Yulius

 

 

 

google.png    twitter.pngfacebook.png linkedin.png

Paul van Hoek advies en training in de sociaal psychiatrische zorg

024 - 388 15 82     ln.keohnavluap@liam