Eigenlijk zegt u dat u dood wilt?!

Training met acteur.

Programma suïcidepreventie

De deelnemers leren welke signalen duiden op suïcidaliteit, hoe zij de kans van een suïcidepoging kunnen inschatten en zij krijgen interventies aangereikt om de suïcide af te wenden. 

In de training voert iedere deelnemer een levensecht gesprek met mw. Van Vught (49 jr.). Hierin kan iedere deelnemer onderzoeken wat de best mogelijke manier voor hem of haar is om het gesprek met iemand die dood wil  te voeren.

Eén dag van 9.30 tot 17.00 uur: drie onderdelen:

  • Actuele theorie over suïcide en suïcidepreventie.
  • Oefening: door deelnemers met een cliënt (gespeeld door een ervaren actrice en communicatiedeskundige). Ervaren wat werkt en wat niet.
  • Reflecteren met acteur, trainer en medecursisten.

De oefening is een waarheidsgetrouw gesprek met een cliënt met daarin drie fasen:

  • Signalen oppikken van de suïcidewens en het benoemen daarvan. Hoe doe je dat als je denkt met lege handen te staan?
  • Verhelderen, ook voor de cliënt, hoe diep de suïcidewens zit: 'Hoeveel haast heeft u om dood te gaan?
  • Afwenden van de suïcide door interventies van de hulpverlener.
 
Bij de training wordt het boekje gebruikt "Eigenlijk zegt u dat u dood wilt?!" van P. van Hoek en F. Brinkman 

Referentie

Er was meer dan mijn verwachtingen. Ik had niet verwacht dat we zo een volledige werkwijze aangereikt zouden krijgen.


deelnemer training suicidepreventie

 

 

 

google.png    twitter.pngfacebook.png linkedin.png

Paul van Hoek advies en training in de sociaal psychiatrische zorg

024 - 388 15 82     ln.keohnavluap@liam